บทความทั้งหมด

กติกามวยไทย

กติกามวยไทย กีฬาทุกประเภทเมื่อแข่งขันต้องมีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการแข่งขันให้เป็นธรรมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันความโกลาหลที่จะเกิดขึ้น ในมวยไทยเมื่อทำการแข่งขันต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้ผู้เข้าแข่งขันฝึกปฏิบัติเหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นธรรมของผู้เข้าแข่งขันทุกคน กฎมวยไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือกฎกติกาที่ปรับเปลี่ยนตามลำดับยุคสมัยต่างๆ กฎข้อแรกของมวยไทยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการจัดตั้งสนามกีฬาราชดำเนิน อัพเดทอย่างเป็นทางการจากกติกามวยสากลที่แข่งขันกันในขณะนั้น ก่อนจะค่อยๆ ปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน มีกฎเกณฑ์การแข่งขันที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยสากลให้ใช้ทุกสนามเพื่อรักษามาตรฐานเดียวกัน

Read More »

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เป็นกฎทางกายภาพสามข้อที่เป็นรากฐานของกลศาสตร์คลาสสิก ใช้สำหรับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับแรงที่กระทำต่อวัตถุกับการเคลื่อนที่เนื่องจากแรงเหล่านั้น โดยที่กฎข้อแรกคือนิยามของแรง กฎข้อที่สองให้วิธีการวัดแรงเชิงปริมาณ และกฎหมายที่สามอ้างว่าไม่มีกำลังโดดเดี่ยว ในช่วงสามร้อยปีที่ผ่านมา กฎสามข้อนี้ถูกตีความไปหลายวิธี Sir Isaac

Read More »