วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง

วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง โทนสีร้อนถูกกำหนดให้เป็นโทนสีที่ประกอบด้วยสีเหลืองส้ม ส้ม แดงส้ม แดง และม่วงแดง โทนสีร้อนนี้สภาพโดยรวมกลมกลืนมากควรมีสีโทนเย็นบ้างเพื่อให้ภาพน่าสนใจขึ้น โทนสีเย็น หมายถึง โทนสีที่ประกอบด้วยสีเหลืองเขียว เขียว น้ำเงินอมเขียว น้ำเงิน และม่วง สีฟ้า โทนสีเย็น ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยา สีโทนเย็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหดหู่และเศร้าหมอง โทนสีเย็นควรมีสีร้อนบ้างเพื่อให้งานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

สีโทนเย็นประกอบด้วยสีเหลืองเขียว เขียว น้ำเงิน และน้ำเงินอมม่วง สีเหล่านี้เย็นตา ให้ความรู้สึกสงบและสดชื่น (สีเหลืองและสีม่วงเป็นของทั้งสองโทนสี) ควรใช้แต่ละสีในภาพเดียวเท่านั้น โทนสีอบอุ่นทั้งหมด ได้แก่ สีเหลือง สีเหลืองอมส้ม สีส้ม สีแดงอมส้ม สีม่วงแดง และสีม่วง จะไม่สดเหมือนที่เห็นเสมอในวงจรสี เพราะสีในธรรมชาติมักจะมีสีที่แตกต่างจากสีในวงจรสีธรรมชาติมาก ถ้าสีไหนค่อนไปทางแดงหรือส้ม เช่น น้ำตาลหรือเทาทอง ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

สีโทนเย็น ได้แก่ สีเหลือง สีเหลืองสีเขียว สีเขียว สีฟ้าอมเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงอมฟ้า และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวจะเป็นสีโทนเย็น เช่น สีเทา สีดำ และสีเขียว เก่า เป็นต้น สังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงมีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในวรรณะร้อนจะให้ความรู้สึกร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มสีเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นเช่นกัน สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นทั้งสีร้อนและสีเย็น

ลักษณะต่างๆ วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง

วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง มี 2 โทนสีที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน สีโทนร้อนให้ความรู้สึกมีพลัง ร่าเริง รื่นเริง และสีโทนเย็น ให้ความรู้สึกสงบเย็นซึ่งสีมีความสำคัญในการออกแบบเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละโทนสีให้อารมณ์และสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น โรงพยาบาลมักจะใช้สีน้ำเงินหรือเขียวซึ่งสื่อถึงความสงบ พึ่งพาได้ แตกต่างจากการใช้งาน ช้อปปิ้งออนไลน์ที่มักจะใช้สีโทนร้อนที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลง กระแส ความคึกคัก ความสุข สิ่งเล็กๆ น้อยๆ อย่างสีก็ส่งผลต่อการตีความที่คุณไม่ควรมองข้าม

 • สีโทนร้อน (WARM TONE)
 • สีโทนร้อน (WARM TONE) ได้แก่ สีเหลือง สีเหลืองอมส้ม สีส้ม สีแดงอมส้ม สีม่วงแดง และสีม่วง ดังที่เห็นเสมอในวงจรสี เพราะสีในธรรมชาติมักจะมีสี
 • ที่แตกต่างจากสีในวงจรสีธรรมชาติมาก ถ้าสีไหนค่อนไปทางแดงหรือส้ม เช่น น้ำตาลหรือเทาทอง ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

สีโทนเย็น (COOL TONE)
สี COOL TONE ได้แก่ เหลือง เหลืองเขียว เขียว น้ำเงินเขียว น้ำเงิน ฟ้าอมเขียว และม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวจะเป็นสีโทนเย็น เช่น สีเทา สีดำ และสีเขียว เก่า เป็นต้น สังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงมีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในวรรณะร้อนจะให้ความรู้สึกร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มสีเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นเช่นกัน สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นทั้งสีร้อนและสีเย็น

สีตรงข้าม
สีเสริม สีตัดกัน หรือสีตรงข้าม เป็นสีที่มีความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติ ไม่นิยมใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การใช้สีคู่ตรงข้ามกัน อาจทำได้ดังนี้

 •  สีเดียวมีพื้นที่มากมาย สีเพิ่มเติมเล็กน้อย
 • ผสมสีอื่นให้เป็นสีเดียว หรือทั้งสองสี
 • ผสมสีตรงข้ามลงในทั้งสองสี

สีที่เป็นกลาง

สีที่เป็นกลางคือสีที่เข้าได้กับทุกสี วงล้อสีมีสีขั้นกลาง 2 สี สีน้ำตาลและสีเทา เกิดจากการผสมสีตรงข้ามกันในวงล้อสี ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน สีน้ำตาลมีคุณสมบัติสำคัญคือใช้ผสมกับสีอื่นแล้วจะทำให้สีนั้นเข้มขึ้นโดยที่ค่าสีไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าผสมมากจะกลายเป็นสีน้ำตาล สีเทา เกิดจากสีทุกสีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน สีเทามีคุณสมบัติสำคัญคือใช้ผสมกับสีอื่นแล้วจะทำให้เข้มใช้ในเงา ซึ่งมีน้ำหนักอ่อนในระดับต่างๆ

วรรณะสี ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา เป็นข้อมูลเพิ่มเติมและสื่อการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้น ป.2, ป.4 เรื่อง วรรณะและสี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 100308 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มชวรรณะร้อนมีสีไรบ้าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตและเรียนรู้ด้วยตนเองและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องวรรณะและสี
 • เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะและบอกความหมายของสีร้อนและสีเย็นได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของสีวรรณะและสามารถสร้างสรรค์งานตามหลักการของวรรณะได้

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องสี ซึ่ง Download ได้จาก “แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน” นักศึกษาต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาในบล็อกนี้ และเมื่อศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เช่นกัน. เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับ

หลักการใช้สี

การใช้สีในการทำงานขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้ออกแบบ เพื่อสร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้ชมเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการ การใช้งานหลักๆ มีดังนี้

 • ใช้วรรณะเดียว
  ความหมายของวรรณะเดียว (โทน) คือกลุ่มสีที่แบ่งออกเป็นสองวรรณะในวงล้อสี:

สีโทนร้อน ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีม่วง สีเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้น มีพลัง จึงจัดว่าเป็นสีวรรณะร้อน

สีโทนเย็นประกอบด้วยสีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง สีเหล่านี้ดูเย็นและให้ความรู้สึกสงบและสดชื่น (สีเหลืองและสีม่วงเป็นของทั้งสองวรรณะ)

การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้เพียงวรรณะเดียวทั้งภาพ เพราะจะทำให้ภาพแห่งความสามัคคี (unity) ประสานกัน มีแรงดึงดูดมาก

 • การใช้สีต่างๆ

กฎทั่วไปคือการใช้อัตราส่วน 80% ถึง 20% ของวรรณะสี เช่น ถ้าใช้ 80% ของวรรณะสีโทนร้อน จากนั้น 20% ของวรรณะเย็น เป็นต้น การใช้นี้สร้างความสนใจของผู้ชม ไม่ควรใช้อัตราส่วนเดียวกันเพราะจะทำให้สีใดสีหนึ่งดูโดดเด่นไม่น่าสนใจวรรณะร้อนมีสีไรบ้าง

 •  การใช้สีตรงข้าม

สีตรงข้ามสร้างความแตกต่างอย่างมาก สร้างความแตกต่างและตื่นตาตื่นใจได้มาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูก ไม่เหมาะสม หรือใช้สีมากเกินไป จะทำให้รู้สึกพร่ามัว ลายตา ดูขัดแย้ง ควรใช้สีคู่ตรงข้ามในอัตราส่วน 80% ต่อ 20% หรือ หากมีพื้นที่ที่ต้องการเหมือนกันควรนำสีขาวหรือสีดำมาเพิ่มเพื่อตัดเส้นให้แยกออกจากกัน หรืออีกวิธี คือ ลดความเข้มของสีตรงข้าม

บทควมาที่เกี่ยวข้อง