ความหมายของสีต่างๆ

ความหมายของสีต่างๆ เคยสังเกตไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเลือกซื้อหรือหยิบจับอะไรก็มักจะเลือกสีที่เราชอบก่อนเสมอ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ มีเฉดสีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสีโทนร้อนหรือโทนเย็น ทำไมเราถึงเลือกสีใดสีหนึ่งเป็นพิเศษ? หลายครั้งเรามักจะละเลยและมองข้ามความหมายของสีไป นักจิตวิทยาเชื่อว่าสีแต่ละสีมีผลทางจิตใจซึ่งสีนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ อารมณ์ของผู้คน ความชอบสีใดสีหนึ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ เช่น คนจีนนิยมสีแดงมากกว่าสีอื่นๆ เพราะคนจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีนำโชค สีแดง หมายถึง ความรัก ความร้อนแรง ความปรารถนา อำนาจ ความโกรธ ความรุนแรง ความเร็ว ความตื่นเต้น ความเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่น กล่าวกันว่าสีแดงเป็นตัวแทนของอำนาจ อำนาจ แต่ก็เป็นสีแห่งความโกรธเช่นกัน ความก้าวร้าวและความหงุดหงิด สีส้ม หมายถึง ความสุข ความยินดี ความห่วงใย ความละเอียดอ่อน มิตรภาพ ความสงบสุข สีส้มเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอิสระ เป็นสีสันแห่งความสนุกสนานรื่นเริง สีเหลือง หมายถึง ความกระตือรือร้น ความอบอุ่น การมองโลกในแง่ดี จินตนาการ ความฉลาด อารมณ์ขัน ความคิดสร้างสรรค์ ความบริสุทธิ์ สีเหลืองเป็นสีของความสุขและความสุขที่บริสุทธิ์ สีเหลืองเป็นสีที่แสดงถึงความสดใส กระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดี […]

วรรณเย็นมีสีไรบ้าง

วรรณเย็นมีสีไรบ้าง วรรณะสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนหรือเย็น วงล้อสีประกอบด้วยสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งเป็นสีม่วงและสีเหลือง ซึ่งเป็นทั้งสองวรรณะ โดยแบ่งเป็น 2 วรรณะ วรรณะร้อนประกอบด้วยสีเหลือง ส้ม แดง เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งสีที่เกิดจากการผสมสีทั้ง 3 สี เช่น แดง-ส้ม หรือเหลือง-ส้ม สีโทนเย็น ได้แก่ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง รวมถึงสีที่ผสมกันของทั้งสามสี เช่น สีเขียวอมฟ้า และสีม่วงน้ำเงิน สีตรงข้าม หรือ สีตัดกัน หรือ สีตรงข้าม เป็นสีที่มีความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติ ไม่นิยมใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การใช้สีคู่ตรงข้ามกัน อาจทำได้ดังนี้ สีเดียวมีพื้นที่มากมาย สีเพิ่มเติมเล็กน้อย ผสมสีอื่นให้เป็นสีเดียว หรือทั้งสองสี ผสมสีตรงข้ามลงในทั้งสองสี สีเสริม: สีเสริมหมายถึงสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสี ให้ความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มี 6 […]

วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง

วรรณะร้อนมีสีไรบ้าง โทนสีร้อนถูกกำหนดให้เป็นโทนสีที่ประกอบด้วยสีเหลืองส้ม ส้ม แดงส้ม แดง และม่วงแดง โทนสีร้อนนี้สภาพโดยรวมกลมกลืนมากควรมีสีโทนเย็นบ้างเพื่อให้ภาพน่าสนใจขึ้น โทนสีเย็น หมายถึง โทนสีที่ประกอบด้วยสีเหลืองเขียว เขียว น้ำเงินอมเขียว น้ำเงิน และม่วง สีฟ้า โทนสีเย็น ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยา สีโทนเย็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหดหู่และเศร้าหมอง โทนสีเย็นควรมีสีร้อนบ้างเพื่อให้งานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น สีโทนเย็นประกอบด้วยสีเหลืองเขียว เขียว น้ำเงิน และน้ำเงินอมม่วง สีเหล่านี้เย็นตา ให้ความรู้สึกสงบและสดชื่น (สีเหลืองและสีม่วงเป็นของทั้งสองโทนสี) ควรใช้แต่ละสีในภาพเดียวเท่านั้น โทนสีอบอุ่นทั้งหมด ได้แก่ สีเหลือง สีเหลืองอมส้ม สีส้ม สีแดงอมส้ม สีม่วงแดง และสีม่วง จะไม่สดเหมือนที่เห็นเสมอในวงจรสี เพราะสีในธรรมชาติมักจะมีสีที่แตกต่างจากสีในวงจรสีธรรมชาติมาก ถ้าสีไหนค่อนไปทางแดงหรือส้ม เช่น น้ำตาลหรือเทาทอง ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน สีโทนเย็น ได้แก่ สีเหลือง สีเหลืองสีเขียว สีเขียว สีฟ้าอมเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงอมฟ้า และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ […]